Zarabianie kasy przez internet

Temat: Języki obce w szkołach
" />Język obcy obowiązkowy dla 7-latków Wtorek, 27 lutego (00:18) Od roku szkolnego 2008/2009 wszyscy uczniowie klas pierwszych publicznych szkół podstawowych będą obowiązkowo uczyć się języka obcego - zapowiada "Gazeta Prawna". Wynika to z projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Obecnie młodzi Polacy zaczynają obowiązkową naukę języka obcego dopiero w wieku dziesięciu lat (IV klasa szkoły podstawowej), podczas gdy np. ich koledzy ze Szwecji, Finlandii czy Estonii już w wieku siedmiu lat, a Francuzi i Niemcy rok później. W opinii resortu edukacji nie ma przeciwwskazań, aby uczniowie klas I-III obowiązkowo przyswajali sobie znajomość języka obcego. W wielu szkołach dzieci w tym wieku i tak uczą się np. angielskiego, ale zajęcia...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=2173Temat: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
" />Ministerstwo edukacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Ramówki muszą się zmienić, bo od września wchodzi do szkół nowa podstawa programowa. Rozporządzenie mówi m.in. o tym, że I etap edukacyjny (klasy I-III szkoły podstawowej) to edukacja wczesnoszkolna (dotychczas kształcenie zintegrowane), na którą składają się: 1) edukacja polonistyczna, 2) język obcy nowożytny, 3) edukacja muzyczna, 4) edukacja...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11132


Temat: kwalifikacje do nauczania języka obcego w klasach I-III
" />Z nowej podstawy programowej W klasie I edukację dzieci powierza się jednemu nauczycielowi. JeŜeli szkoła dysponuje specjalistami w zakresie edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, informatyki i języka obcego, naleŜy im powierzyć realizację tych obszarów edukacyjnych, o ile potrafią pracować z dziećmi w klasach I-III.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10286


Temat: powtarzanie klasy w I-III
" />Jeżeli dziecko twoim zdaniem powinno powtórzyć rok, gdyż nie rokuje nadziei na postępy w wyższej klasie to: "Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 8 8. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym ... o wyrazistą opinię poradni z zaleceniem - powtórzenia klasy 2. Pisemną zgodę rodziców 3. Wyczerpujące uzasadnienie decyzji poparte mocnymi argumentami oraz pokazanie drogi własnych starań, aby dziecko poczyniło postępy. 8)
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5676


Temat: pytania na mianowanego -2009
... jak mam na imię jakbym zapomniała Moje pytania: Wymienić dokumenty regulujące prace szkoły i omówić jeden z nich. Co nowa podstawa programowa zmienia w klasach I - III Jak wygląda protokołowanie...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11367


Temat: egzaminator
" />W związku z publikacją Gazety Prawnej z 17 marca 2008 r. „Wychowawcy klas I-III mają uczyć języka obcego” wyjaśniamy: Kwalifikacje do nauczania jezyka obcego w klasach I-III maja zarówno filolodzy, ... filologów i absolwentów NKJO. Podstawa programowa dopuszcza w kształceniu zintegrowanym prowadzenie zajęć zarówno przez nauczyciela jak i nauczycieli. Już obecnie część zajęć w kształceniu zintegrowanym np. z muzyki, wychowania fizycznego jest...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10514


Temat: Przerwy międzylekcyjne w nauczaniu zintegrowanym
" />W podstawie programowej i w ramowym statucie szkoly jest zapis, mówiący o tym, ze nauczyciel w kl. I-III sam reguluje czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w danym dniu, zachowujac przy ... (higiena pracy ucznia). My w nauczaniu dwie przerwy robimy wspólne, w celu integracji uczniów klas I-III, a pozostałe regulujemy same. Nie wyobrazam sobie inaczej.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10234


Temat: Kącik egzaminacyjny Matury, egzaminy gimnazjalne, testy wstępne do przedszkoli...
Przypominam, 80% społeczeństwa ma mieć maturę. Nie znasz najnowszej dogmatyki Procesu Bolońskiego czy jak? :) Ale to chyba nie tak miało być realizowane... Oj nie wiem :) Zacytuję książkę "Podstawa programowa z komentarzami", tom 4 "Edukacja historyczna i obywatelska" traktującą o obecnej reformie programowej. Finansowaną zresztą przez Unię Europejską i rozdawaną za darmo nauczycielom. Cięcia moje, naprawdę kosmetyczne. (...)Początek XXI wieku przyniósł ... wykształcenia w przypadku matur nie można zrobić po prostu świadectwa ukończenia III klasy liceum? :D Mowa o "łagodnych" progach przecież. To jest właśnie filozofia Procesu Bolońskiego w przełożeniu na praktykę. Szykuj się Profesor, bo pewnie za 6 lat (gdy roczniki z nową podstawą docierać zaczną na studia) nakłonią was do rezygnacji z co ambitniejszych egzamów (PNJA czy coś w tym guście :)...
Źródło: forumcm.net/index.php?showtopic=117


Temat: Język Łaciński
A co z ramowym planem nauczania? RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM a) Klasy I - III Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Język polski - 14 ... pracy godziny przeznaczone na realizację wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. d) Zajęcia te mogą być prowadzone w bloku przedmiotowym sztuka. e) Formy realizacji czwartej godziny...
Źródło: prawa-ucznia.pl/forum/viewtopic.php?t=283


Temat: maturaw z matematyki od 2010 roku
" />Mam pytanie czy obecne klasy III technikum będą zdawały nową maturę? Czy w tych klasach uczyć starym programem, czy nowym (na podstawie nowej podstawy programowej)? Proszę o odpowiedź. Nie mogę...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10781


Temat: dziecko z upośledzeniem w stopniu lekkim w kl.I szkoły podst
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.", b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: "8. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5409


Temat: PSO j.angielski kl.1-3, kryteria oceniania
" />Przedmiotowy system oceniania tworzymy w oparciu o Statut Szkoły oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujące w danej placówce. Ocenianie dzieci w klasach I-III (tzw. etap wczesnoszkolny,I etap edukacyjny, kształcenie zintegrowane) różni się od oceniania w klasach IV-VI (tzw. II etap edukacyjny). PSO tworzymy również w oparciu o podręcznik oraz program nauczania odpowiadający wymogom reformy oświaty (Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i ... technik testowania, sposobów gromadzenia informacji (przykładowe karty obserwacji ucznia, karty samooceny). W klasach I-III proponuje się ocenianie opisowe. Na I semestr oraz koniec roku można w arkuszach ocen oraz na świadectwach...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9616


Temat: NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA W KL. II
" />Pytanie! Jest podstawa programowa dla klasy I i klasy III, a co z klasą II??? jestem ciekawa opinii i liczę na jakąś pomoc. Nauczyciel sam ma zredagować?
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11100


Temat: program naprawczy
" />Program naprawczy to zagadnienie całościowo opisujące działania. Ale szkolnego programu naprawczego nie piszemy po jednym sprawdzianie czy konkursie. Jeśli już mówimy o szkole podstawowej, to na początku klasy IV powinniśmy sprawdzić wiedzę ogólną dziecka w stosunku do podstawy programowej (obejmujacej zakres w kl I-III). Następnie możemy prognozować, że klasa ta osiąga wynik np przeciętny, powyżej przeciętny, wysoki, b. wysoki lub najwyższy- analogicznie w dół Możemy też wynik klasy przedstawić w skali staninowej (to z kolei jest dla nas bardzo wygodne i służy jako odniesienie w dalszych badaniach) W klasie 4 na koniec powtarzamy test z zakresu wiedzy dla tej klasy. Analiogicznie w klasie V- test na półrocze i na koniec roku. opracowanie w sposób jak powyżej, najlepiej jeśli jest to skala staninowa. Tą skalę można porównać odnoście poszczególnych faz badania. Dopiero na tej bazie możemy mówić o poziomie klasy oraz jej osiągnięciach. To samo w odniesieniu do pojedyńczego ucznia. jeśli na wejściu otrzymujemy klasę ... pracę nauczycieli. Jeśli poziom klasy utrzymuje się ciągle na stałym pułapie lub spada (nie jest satysfakcjionujący dla nauczyciela, rodziców), do wtedy przystępujemy do tworzenia programu naprawczego. progtram tworzymy dla konkretnej klasy i konkretnych uczniów. ,poże by7ś tak, że klasa jaką otrzymaliśmy jest po prostu słaba, i z niej nigwy nie wyślubujemy górnrgo pułapu. Trzeba poznać możliwoości uczniów. Nie możemy porównywać do siebie kolejnych roczników jeśli chodzi o program naprawczy. Takie porównanie jest robione, ale służy innym celom. Sytuacja odwrotna. Na starcie otrzymujemy klasę o wysokim poziomie, i pozioim ten systematycznie podnoisi się do kl;asy V do półrocza. Dopiero potem pod koniec V spada (albo na początku VI). Co mamy okazję obserwować bezpośrednio poprzez osiągane wyniki. Takiej klasie również fundujemy program naprawczy. Do badań używamy testów standaryzowanych. Takowe są już dostępne dla nauczycieli każdej klasy. Są to testy całościowo obejmujące wiedzę i umiejętności dziecka w stosunku do wytmagań podstawy programowej. Są też testy przedmiotowe do określonych...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5679


Temat: Centymetry i czasowniki nie dla maluchów
" />Centymetry i czasowniki nie dla maluchów 2007-10-17 Wyleciały milimetry, zamiana metrów na centymetry, pisemne dzielenie, mnożenie, prawie cała ortografia i cała gramatyka. Tymczasem ćwiczenia do klasy IV zaczynają się od... powtórki gramatyki! Nauczyciele protestują przeciw zmienionej tydzień przed początkiem roku szkolnego podstawie programowej dla nauczania początkowego - Właściwe całą III klasę mogę już teraz spokojnie puścić na wakacje - mówi Ewa Adamczyk, nauczycielka nauczania początkowego w krakowskiej podstawówce nr 85. Wszystko, czego zgodnie z nową podstawą programową powinna nauczyć dzieci w ciągu trzech lat, przerobiła ze swoimi uczniami w dwa lata, gdy obowiązywała jeszcze stara podstawa. Zmieniła się ona na tydzień przez wakacjami (rozporządzenie zostało podpisane 23 sierpnia) i według nauczycieli została drastycznie okrojona. - Dodatkowo jest zupełnie niespójna z wymaganiami wobec starszych uczniów. Na przykład w klasach I-III nie ma w ogóle gramatyki, a ćwiczenia do IV klasy rozpoczynają się od pytania: "Co już wiesz o czasowniku?". Jak mam je przerabiać z uczniami, którzy zgodnie z nową podstawą pojęcie "czasownik" powinni pierwszy raz usłyszeć dopiero w IV klasie ? - pyta Anna Dyszy-Kasprzycka, ucząca języka polskiego w klasach IV-VI. Nauczyciele alarmują, że brak podstaw ... to przekazać, skoro takie pojęcia jak czasownik, rzeczownik i przymiotnik w nowej podstawie nie istnieją ? - pyta ucząca klasy I-III w podstawówce nr 85 Anna Kras. Co to za kreseczki? ... skoro mama w sklepie wydaje znacznie więcej. Trudno też nie uczyć o procentach [te wyleciały z matematyki w kl. IV-VI - przyp. red.], skoro wokół same promocje. To tańsze o 10, tamto o 30 proc. - mówi matematyczka Urszula Mazur. Minister: Cóż ja mogłem? Dlatego nauczyciele z krakowskiej podstawówki bagatelizują nową podstawę. Uczą zgodnie ze starymi zasadami. Teraz przygotowują spotkanie z rodzicami, ... w obecnej podstawie, będą zmuszeni postawić wysokie oceny. Efekt? - Wypuścimy ze szkoły bardzo słabe dzieci z bardzo dobrymi wynikami - ostrzegają. Dlatego pedagodzy z krakowskiej podstawówki piszą apel do ministra edukacji o przywrócenie dawnej podstawy. - Bez względu na to, czy po wyborach zostanie ten sam minister, czy przyjdzie nowy, trzeba coś z tym zrobić - mówi kategorycznie Kras. - Zostałem ministrem dwa tygodnie przed końcem wakacji. Nic nie mogłem z tym zrobić - tłumaczy minister edukacji Ryszard Legutko. Przyznaje, że protesty przeciw nowej podstawie programowej, zwłaszcza tej dla klas I-III w...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=2654


Temat: Reforma - a jednak?
klas I – III. Sześciolatek w pierwszej klasie podstawówki ma się nauczyć: 1 Kulturalnie zachowywać na koncercie 2 Pisać z pamięci 3 Segregować śmieci 4 Rozumieć pojęcie długu 5 Budować z dostępnych przedmiotów, np. szałas Przykłady wybrane z projektu podstawy programowej MEN Nowością jest obowiązkowe nauczanie najmłodszych etyki. Wartości etyczne mają być przybliżane uczniom na podstawie bajek, baśni i obserwacji życia codziennego. ... i czytać w zerówce i w pierwszej klasie. Nowa podstawa zakłada, że w rok poznają wszystkie litery i w dodatku zdobędą mnóstwo wiedzy o otaczającym je świecie. Obawiam się, że nauczyciele...
Źródło: wielodzietni.net/viewtopic.php?t=1844


Temat: Rejestracja związku małżeńskiego: czy konieczna?
' date='2007-02-16 10:47' post='52324'] W Niemczech po zawarciu ślubu cywilnego para może się rozliczać z klasy podatkowej III i V albo IV i IV, co w obu tych przypadkach wychodzi prawie 2x taniej niż gdyby się rozliczali osobno jako single z klasy I. I to jest prawdziwa polityka prorodzinna a nie jakieś tam g*****ne becikowe ;) U nas też mogą rozliczać się ... sprawuje oczywiście jurysdykcji, ale jeśli tego nie zauwazyłaś ja wcale nie twierdze, że sprawuje. Natomiast urzędowy akt małżeństwa jest podstawą dla odpowiednich sądów do rozstrzygnięć pomiedzy małżonkami - i to właśnie miałam na myśli mowiąc o oddawaniu sie pod państwową jurysdykcję. Taaa .... a najczęściej jest podstawą "dla odpowiednich sądów do rozstrzygnięć pomiędzy małżonkami" jak biorą się za łby w sprawach o ... do USC nie musieli by wtedy iść, żeby byc w porządku względem Boga wg. miary, jaką sami przyjmują. Przeciez świecka władza nie jest dla organizacji żadnym autorytetem - programowo. I to...
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=2984


Temat: Dyskusja ogólna o wykształceniu/edukacji/światopoglądach
Od jakiegoś czasu dyskutujemy na forum o beznadziejnych maturach/egzaminach itp. Cóż, moim zdaniem komentarz na stronach MEN do zmian programowych po reformie, która już wkroczyła do szkół i za dwa lata ... w życiu. Różnie można określać zmiany w podstawie programowej. Nazwanie reformy postępującą infantylizacją szkoły ma mocno pejoratywny wydźwięk i odzwierciedla raczej rozczarowanie niektórych środowisk do upowszechnienia wykształcenia średniego. Trzeba jednak zgodzić się z zasadniczą tezą, że nowa podstawa programowa znacznie obniża wymagania stawiane uczniom. Nie znaczy to wcale, że jest to realne obniżenie obecnie obowiązujących wymagań zapisanych w dotychczasowej podstawie programowej. Jest ... matury z tego przedmiotu, bo każdy jednak te przedmioty choćby w zakresie podstawowym "przerobił", i to samo dotyczy innych przedmiotów, to teraz jednak będzie to w zasadzie niemożliwe. "Obecna podstawa zakłada, że dane zagadnienie uczone będzie tylko jeden raz w gimnazjum lub w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej." Jeśli zatem uczeń nie wybierze tego przedmiotu w zakresie rozszerzonym (czyli II i III klasa liceum), to jego wiedza pozostanie na poziomie gimnazjum, bo I klasa liceum obejmuje treści pozostałe, nieomawiane w gimnazjum. I tak jeśli uczeń nie wybierze poziomu rozszerzonego z fizyki, to w ogóle ... ułamków czy sprowadzaniem do wspólnego mianownika" Na co autorzy reformy mają odpowiedź: "Nowa podstawa programowa nie ogranicza zakresu stosowania matematycznego opisu zjawisk fizycznych. Natomiast bardzo wyraźnie sugeruje, żeby bardzo zmniejszyć rolę...
Źródło: forum.mirriel.net/viewtopic.php?t=11639


Temat: Więc jak to jest...
podstawie art. 59 ust. 1,2 i 2 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) ... zakresie, o którym mowa w podstawie programowej. Szkoła jest zadbana, posiada siedem izb lekcyjnych wyposażonych w pomoce dydaktyczne, a także pracownię komputerową z dostępem do internetu. Nie posiada sali gimnastycznej, ale ... psychologów i pedagogów oraz Najwyższej Izby Kontroli, że uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I - III powinni uczęszczać do placówek położonych możliwie blisko ich miejsc zamieszkania, w znanym im, a przez...
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=20370


Temat: Egzamin na mianowanego to nic strasznego!
" /> ">pytałem juz w innym wątku, ale nic . Może tutaj ktoś pomoże: Mam kilka pytań: 1. Praca z uczniem słabym i zdolnym. 2. Podstawa programowa. 3. Podnoszenie jakości pracy ... jakiegoprzedmiotu uczysz, z jakiej korzystasz podstawy programowej. Jedynymi powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi, ujmującymi treści edukacji szkolnej są podstawy programowe, które określają zakres zadań edukacyjnych dla poszczególnych typów szkół. Zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy o systemie oświaty, podstawa programowa to „obowiązkowe, na danym etapie kształcenia, zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych”. Podstawy programowe określane są przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzeń : - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego. 2002 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 51, poz.458); - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego (Dz. U. Nr 50, poz. 451)]. 3) co Ty ... osobowych zbadanie rzeczywistego stanu jakosci pracy, ja miałam za zadanie zbadać Równość szans startu do szkoły; zrobiłam to poprzez znakietęprzeprowadzoną wśród uczniów klas pierwszych; 5) Ewaluacja -refleksja własna ukierunkowana na planowanie ... się zatem: 1. Zbieranie informacji. 2. Formułowanie opinii i ocen. 3. Podejmowanie decyzji. Zbieranie informacji wymaga odpowiedzi na kilka pytań dotyczących: I. Przedmiotu ewaluacji II. Podmiotu ewaluacji III. Źródeł ewaluacji IV....
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3205